Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne film trafikkopplæringen ved en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs.
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil).
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 vil du utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring med bil eller moped kan innebære.
Husk meld deg på kurs fra fylte 15 år. Ta kontakt med trafikkskolen for info om når neste kurs begynner.

Copyright © 2013, Notodden trafikkskole AS. All Rights Reserved.