OPPLÆRINGEN PÅ HENGER

 

KL. BE OG B96.

Det er ingen teoretisk prøve for å få klasse BE, men i tilknytning til praktisk prøve skal det stilles muntlige tilleggsspørsmål hvor
kandidaten godtgjør at han/hun har tilstrekkelig kjennskap til bestemmelser vedrørende:

 • sammenkopling av bil og tilhenger
 • størrelse og plassering av last
 • bruksvilkår
 • kjøringens
 • fysiske lover
 • krav om dekkutrustning for vogntog
 • krav om speilutrustning ved trekking av tilhenger
 • de særlige hensyn som fører av av vogntog må ta for å bidra til god og sikker trafikkavvikling.

LÆREPLAN

§ 12-1. Hovedmål for klasse BE

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse BE skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk.


§ 12-2. Trinn 1 - klasse BE

Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse B.

§ 12-3. Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse BE

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke vogntoget og oppdage mangler ved vogntoget.
Eleven skal:

 • kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll
 • vurdere plassbehov ved svinging og kjøre i mot- og medbakker
 • rygge rett bakover og i sving og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 12-4. Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse BE
Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil med tilhenger.
Eleven skal:

 • ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 • ha tydelig, effektiv og sikker kjøretøybehandling
 • gjøre en sikker vurdering av snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
 • kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

§ 12-5. Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse BE

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet.
Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last i klasse BE, T, D1E og DE, jf. § 27-1.

 

Copyright © 2013, Notodden trafikkskole AS. All Rights Reserved.